Współcześnie prowadzenie firmą coraz częściej jest związane z koniecznością zlecenia części obowiązków zewnętrznym realizatorom. Może mieć to związek zarówno z zagadnieniami codziennymi, jak i z zadaniami oddalonymi w czasie. Sprawozdania roczne są źródłem niepokoju dla wielu firm. Prócz tego nie każda placówka zatrudnia w takim stopniu wykwalifikowanych członków zespołu doradczego, by w sposób profesjonalny taki raport poddać analizie. Dlatego też coraz częściej firmy polegają na usługach agencji reklamowych w tej dziedzinie. Cieszące się renomą agencje reklamowe nie tylko traktują każdego klienta indywidualnie, ale również każdy plan działania tworzą od podstaw. Dokładnie tak dzieje się w przypadku raportów rocznych z funkcjonowania określonej firmy – zleceniodawcy. Raporty są z reguły tworzone od podstaw, bez uniwersalnych szablonów, z uwzględnieniem indywidualnych cech danego przedsiębiorstwa. Zatrudniająca fachowców agencja reklamowa bierze pod uwagę również cel konstruowania takiego raportu, jego wykorzystanie w praktyce. W procesie tworzenia raportu rocznego bardzo ważne są również cykliczne narady z przedstawicielami danej firmy. Indywidualnie wykreowany raport prezentuje treści zarówno statystyczne jak i innego rodzaju w przyciągający uwagę, a równocześnie przejrzysty graficznie sposób. Wszelkie badania otoczenia rynkowego są przy tym wykonywane przez fachowców z branży marketingu. teksty folderów firmowych. Można zatem konstruktywnie wykorzystać je w dalszych działaniach firmy, tak w wymiarze finansowym, jak i strategii ogólnych.